Informační systémy

Nejprve trocha teorie pro inspiraci :-)

Informační systém je konceptuální (modeluje fyzický, reálný systém a užívá konceptuální zdroje, jako jsou informace a data), otevřený (provázán s okolím tokem dat) systém, sloužící ke sběru, zpracovávání, uchovávání, analýze a prezentaci dat a zabezpečující komunikaci mezi těmito daty :-)).

Co je a komu je informační systém určen?

V dnešní době stále více sílí vliv informačních technologií na lidskou činnost. Základním prvkem využívání informačních technologií jsou softwarové produkty zvané informační systémy (IS). IS se tak často stávají nástrojem změny organizace práce a významným prostředkem ovlivňujícím chod organizací a podniků.

Příkladem informačního systému může být skladový systém, účetnictví, ekonomický systém, systém na správu smluv, finančních toků, kniha jízd a nebo vše dohromady v jednom komlexním informačním systému firmy.
Inforamční systém může mít definovány činnosti a práva pro jednotlivé osoby ve firmě (role v systému). Jeden systém tak může vypadat jinak pro sekretářku, jinak pro skladníka a jinak pro generálního ředitele.

Inforamční systém je tedy určen všem firmám a organizacím, které chtějí některou, nebo všechny své každodenní činnosti zefektivnit, zjednodušit zpřehlednit, propojit různé výstupy pro různá pracoviště, oddělení či počítače apod..

Neváhejte a nezávisle nás kontaktujte. Zdarma provedeme analýzu a navrhneme Vám nejideálnější řešení

Mile Vás překvapí i ceny našich informačních systému.

Některá naše konkrétní řešení:

Investiční platforma Pclconsulting.net

Komplexní informační systém společnosti pro správu uživatelů, jejich obchodů, výnosů z obchodů, obchodníků, jejich provizí včetně kompletní podpory pro tisk sestav do pdf, excelu. Více úrovnový systém práv, atd. Automatické zálohování, více serverů, jednoduchá administrace. pclconsulting.net

Použité techologie:
PHP5, MySQL, AJAX, JavaScript, XHTML.

Náhled:

Informační systém na organizaci a přihlašování do seminářů projektu Roznovprojekt.eu

Informační sysrém umožňujicí přihlašování na semináře rozdělené do modulů a správu uživatelů, seminářů a modulů roznovprojekt.eu

Použité techologie:
PHP5, MySQL, JavaScript, XHTML.

Náhled:

Provizní systém Kasa.cz

Provizní systém pro jeden z největších internetových obchodů. Informační systém umožňuje spravovat reklamní banery a feedy na kasa.cz. Uživatel může zakládat více kampaní s různými banery i feedy. Jednoducha administrace ze strany kasa.cz

Použité techologie:
PHP5, MySQL, JavaScript

Náhled:

Informační systém MyAngelsServis

Systém pro firmu zabývající se investicemi představuje komplexní řešení pro zpracování smlouv a zprávu financí.

Použité techologie:
Ruby on Rails, MySQL, Javascript, AJAX, CSS.

Náhled systému:

Informační systém BAISYSTEM

Systém řeší náročnou strukturu poboček firmy a nároky na zpracování smluv s klienty a smlouv s jednotlivými zástupci firmy. Zástupci firmy mohou k systému přistupovat pomocí SMS a získat tak přístup k systému i v terénu.

Použité techologie:
PHP5, MySQL, AJAX, CSS, SMS systém.

Náhled systému:

Informační systém STAMONT

Systém pro firmu zabývající se sprostedkování práce. komplexní systém zajišťuje správu formulářu žadatelů a tisk do potřebných šablon.

Použité techologie:
Ruby on Rails, MySQL, Javascript, AJAX, CSS.

Náhled systému: